معجون اکبر (کپسول ضدّ درد)

خواص دارو:
مفرّح؛ ضدّ دردهاى استخوان؛ نافع براى درد و ضعف ساق پا، و افراد مسن.

اجزاى دارو:
خولنجان، کبابه، شقاقل، بهمن سرخ (مکد ۴ واحد)، تودرى، مصطکى (مکد ۸ واحد)؛ درونج عقربى، زرنباد، دارفلفل، عود هندى (مکد ۲ واحد)؛ زعفران (۱ واحد)؛ عسل (۸۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند. این دارو به دو طریق قابل استفاده است. در صورتى که به سبب طعم آن نیاز به ارائه دارو در کپسول باشد، باید آن را بعد از این مرحله، خشک کرده و پودر سازند و در کپسول کنند. در غیر این صورت، به صورت معجون استفاده کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، یک عدد کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى (یک قاشق چایخورى از معجون) با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم