مرهم شقاق

خواص دارو:
نافع براى ترک دست و پا.

اجزاى دارو:
روغن کنجد (۱۰ واحد)؛ گوگرد سفید (۱ واحد)؛ موم (۵/ ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
موم را حرارت دهند تا ذوب شود و گوگرد را در آن حل کنند. روغن کنجد را به آن اضافه نمایند و مقدارى حرارت دهند تا گوگرد کاملا حل شود. بعد بگذارند تا محلول سرد شود.

زمان و مقدار مصرف‏:
بدون ماساژ روى موضع مالیده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم