محلول غرغره جحوظ

خواص دارو:
نافع در جحوظ عین که ناشى از وجود ماده غلیظ باشد.

اجزاى دارو:
اسفند، سیاه‏دانه (مکد ۱ واحد)؛ سکنجبین (۸ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اسفند و سیاه‏دانه را پودر کرده و یک شب در سکنجبین بخیسانند. سپس، آن را بجوشانند و تا گرم است صاف نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
روزى ۲ بار، ۲ تا ۴ قاشق غذاخورى از دارو در نصف لیوان آب حل شده و به مدت ۱۰ الى ۲۰ دقیقه غرغره شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم