مایع ضد چاقى (نطول مهزّل)

خواص دارو:
براى آب کردن چربى شکم.

اجزاى دارو:
سداب، سرکه (مکد ۱۰ واحد)؛ کف دریا (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
سداب را یک روز در سرکه خیسانده و بجوشانند. سپس، صاف کرده و به میزان ثلث آب به دست آمده کف دریا اضافه کنند. دوباره، کمى جوشانده و بر دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
پارچه کتان را به مایع آغشته کرده روى شکم ببندند و روى آن نایلون بکشند.

ملاحظات مصرف‏:
در صورت بروز عوارض جلدى، موضع با روغن بنفشه چرب شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم