لعوق كتان‏

خواص دارو:
رافع سرفه‏ هاى رطوبى و خشونت قصبه ریه؛ نافع در ضیق النّفس.

اجزاى دارو:
تخم کتان (۴ واحد)؛ اسفند (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک قاشق مرباخورى از دارو را در دهان گذاشته بمکند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم