لبوب نیروزاى گزنه

خواص دارو:
رافع نقص موجود در شکل اسپرم مردان؛ تقویت حرکت اسپرم (در مردان)؛ ایجاد نعوظت؛ رفع ناتوانى‏ هاى جنسى.

اجزاى دارو:
لبوب نیروزا (۱۰ واحد)؛ تخم گزنه (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
تخم گزنه را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کرده با معجون لبوب نیروزا خمیر کنند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخورى از دارو با یک استکان شیر داغ میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در صورتى که مصرف شیر ایجاد اشکال کند، با آب گرم میل کنند.
– این دارو پس از ۳ ماه نتیجه مى ‏دهد.
– مصرف این دارو مى‏تواند وزن افراد چاق بلغمى ‏مزاج را کاهش دهد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم