لبوب نیروزا

خواص دارو:
افزایش دهنده تعداد اسپرم (در مردان)، ایجاد نعوظت، رفع ناتوانى‏ هاى جنسى.

اجزاى دارو:
معجون لبوب صغیر (۱۰ واحد)؛ سقنقور خشک نمک ‏سود (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
دست و پا و انتهاى دم سقنقور را از آن جدا کرده از نمک کاملا پاک کنند. سپس، آن را پودر کرده و با معجون لبوب صغیر خمیر کنند. دارو را در ظرف شیشه‏ اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.[۱]

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخورى از دارو با یک استکان شیر داغ میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در صورتى که مصرف شیر ایجاد اشکال کند، با آب گرم میل کنند.
– این دارو پس از ۳ ماه نتیجه مى‏دهد.
– مصرف این دارو مى‏تواند وزن افراد چاق بلغمى ‏مزاج را کاهش دهد.


[۱] ناظم، اسماعیل، دارونامه طوبا (گزیده داروهاى مجرب پزشکى ایرانى)، ۱جلد، نشر آبژ – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۹ ه.ش.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم