کپسول هلدى

خواص دارو:
دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبى؛ نافع در فالج و خدر.

اجزاى دارو:
هلیله زرد (۲ واحد)؛ زردچوبه، روناس، پودر حنظل، ملح اندرانى (مکد ۱ واحد)؛ آب (۸ واحد).

شیوه ساخت دارو:
پودر حنظل را در آب خیسانده و مایع را صاف کنند. سپس، آب حنظل را به آرامى به پودر اضافه کرده و ۳۶ ساعت بلاانقطاع بسرشند. بعد، آن را خشک کرده از نو کمى بسایند و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏ گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸- ۱۲ ساعت، ۱ تا ۲ عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– این دارو در هند به عنوان دارویى مؤثر در فالج کهنه مورد استفاده قرار مى‏ گیرد.
– در صورت بروز اسهال بیش از ۳ بار در ۲۴ ساعت، مقدار دارو کم شود.
– بیش از ۶ عدد در روز، تنها با اجازه پزشک معالج مجاز است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم