کپسول ملیّن (حبّ صبر)

خواص دارو:
مسهل به عصر؛ نافع براى پاک سازى معده، کبد، و روده‏ ها.

اجزاى دارو:
هلیله زرد (۲ واحد)؛ هلیله سیاه، صبر (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۸ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را جداجدا پودر کرده از الک مش ۱۰۰ عبور دهند. سپس، آن‏ها را مخلوط کرده با عسل بیامیزند. به مدت حد اقل ده روز، دارو را در ظرف شیشه‏اى نگهدارند. سپس، دارو را خشک کرده از نو پودر کنند و در کپسول‏هاى ۲۵۰ و ۵۰۰ میلى‏ گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از ناهار، ۱ عدد کپسول با آب گرم میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در روزهاى اول مصرف، این دارو اسهال آبکى ایجاد مى‏ کند، ولى کم ‏کم مدفوع ذى قوام مى‏ گردد.
– در بارداران و افراد مبتلا به بواسیر مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم