کپسول مفتّت هندى

***  این دارو در کشور هندوستان رایج است  ***

خواص دارو:
مفتّت سنگ کلیه و مثانه؛ مفید براى ورم پروستات.

اجزاى دارو:
تخم خیار، تخم خربزه، سنگدان مرغ مدبّر، حب القلت مدبّر، حجر الیهود مدبّر (مکد ۲ واحد)؛ نوشادر، شور قلمى، بوره سرخ (مکد ۱ واحد)؛ تخم ترب (۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
همه را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، ۱ عدد کپسول با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم