کپسول مفتّت (حبّ حجر الیهود)

خواص دارو:
شکننده سنگ کلیه و سنگ مثانه.

اجزاى دارو:
حجر الیهود، صمغ عربى (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
ابتدا، حجر الیهود را در ظرفى گلین نهاده بر آتش نهند تا از هم بپاشد و سست شود و بعد آن را بکوبند. صمغ را نیز نرم بکوبند. آن‏گاه دو جزء را در هم آمیخته و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک شب در میان، موقع خواب، چهار عدد کپسول با جوشانده مفتّت میل شود. (در شب میانى جوشانده مدر به تنهایى استفاده شود)

ملاحظات مصرف‏:
– این دارو باید حد اقل ۴۵ روز و حد اکثر ۹۰ روز مصرف شود.
– پس از مصرف دارو با جوشانده مفتت و جوشانده مدر، سنگ نرم شده و بر اثر دفع آن، ادرار بیمار حالتى گل‏آلود به خود مى‏گیرد.
– در صورت اطمینان از دفع شدن سنگ، نیازى به ادامه مصرف دارو نیست.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم