کپسول مفاصل مویزى (حبّ سورنجان مویزى)

خواص دارو:
نافع براى درد مفاصل، سیاتیک، بیمارى‏هاى التهابى، و سنگ کیسه صفرا.

اجزاى دارو:
حنا، سنا (مکد ۳ واحد)؛ تخم گشنیز، عاقرقرحا، سورنجان، صبر، دارفلفل (مکد ۲ واحد)؛ مویز منقّى (۸ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده با مویز بکوبند و در کپسول‏هاى ۲۵۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک عدد کپسول با آب گرم میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– چون امکان بالا رفتن فشار خون در بیمار هست، باید در چند روز اول مصرف، فشار بیمار کنترل شود.
– براى درمان بیمارى‏هاى التهابى دراز مدت، تا دو ماه مصرف شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم