حبّ سورنجان

خواص دارو:
رافع رطوبات مفاصل؛ نافع براى درد و ورم مفاصل، عرق النساء، و نقرس.

اجزاى دارو:
صبر زرد (۵/ ۲ واحد)؛ زیره، زنجبیل، سورنجان (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۵/ ۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۵۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند تا خمیر شود. خمیر را به صورت حب در آورده در نشاسته غلتانده و در جاى خشک و خنک نگهدارى کنند. یا خمیر را خشک نموده ساییده در کپسول ۲۵۰ میلى‏گرم کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
شب اول ۲ عدد؛ شب دوم ۴ عدد؛ شب سوم ۶ عدد؛ شب چهارم ۷ عدد؛ شب پنجم ۸ عدد؛ شب ششم ۸ عدد؛ شب هفتم ۸ عدد؛ شب هشتم ۷ عدد؛ شب نهم ۶ عدد؛ شب دهم ۵ عدد؛ شب یازدهم ۴ عدد؛ شب دوازدهم ۳ عدد.

ملاحظات مصرف‏:
– مصرف این دارو براى زنان باردار و افرادى که سابقه فشار خون دارند ممنوع است. در طول مدت درمان نیز، باید هر روز فشار خون بیمار کنترل شود و در صورت رسیدن آن به بالاى ۱۴ مصرف دارو قطع شود.
– معمولا، بین شب‏هاى ششم تا هشتم درد به شدت افزایش مى‏یابد، اما با کم شدن مقدار دارو در شب‏هاى بعد، از بین مى‏رود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم