کپسول مصفّى خون

خواص دارو:
رقیق کننده خون؛ مفید در درد مفاصل سوداى، خارش، و بیمارى‏ هاى پوستى.

اجزاى دارو:
پرّه فلوس (۲ واحد)؛ ترنجبین، تخم کاسنى، تخم شاه‏تره (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده و در کپسول کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، ۲ عدد کپسول میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم