دهان و دندان

درمان خون ریزی لثه

خون ریزی لثه (روایات) از امام كاظم (عليه السلام)، درباره اندازه خلال پرسيد. فرمود: «اين كه سر آن را بشكنى تا لثه را خونى نكند».[1] حنظله مرطوب (هندوانه ابو جهل) برای آرام کردن درد دهان و فرو نشاندن خون ریزی دندان وبرای درمان ضربان وقرمزی دهان آورده اند که:اطراف حنظله[2] مرطوب زرد شده را با گل می ادامه