حلق و بینی

درمان مشترک بیماری های دستگاه تنفسی

بیماری های تنفسی (روایات) حکمت خلقت گوش و بینی امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: خداوند چشم ها را آفرید و آنها را از جنس پیه قرار داد و بر آدمیان منت گزارده و مایعی شور در آنها نهاد و اگر این نبود ، ذوب می شدند و نیز گوش ها را تلخ قرار داد و اگر اینگونه نمی بود حشرات از آن راه هجوم آورده و مغز او ادامه