داروی مرکب

داروی امام کاظم علیه السلام

داروی امام کاظم علیه السلام به سفارش امام هفتم شیعیان ساخته شده و یک واکسن طبیعی در برابر بیماری های مختلف است. این دارو سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و از ابتلا به انواع بیماری ها جلوگیری می کند.ماجرای تجویز داروی امام کاظم علیه السلامزمانی امام کاظم علیه السلام به بیماری مبتلا شدند و طبیب های آن ادامه

آبزن کودکان

خواص دارو:نافع براى بیمارى ارتفاع خصیه در کودکان (در این بیمارى، بیضه‏ ها به سمت بالا رفته و در این ناحیه، درد احساس مى‏ شود). این دارو موجب سستى و رفع انقباض کیسه بیضه و مجراى آن مى‏ شود و بیضه‏ ها را به جاى خود باز مى‏ گرداند.اجزاى دارو:بابونه، تخم کتان، ناخنک، سبوس گندم (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت ادامه

اطریفل صغیر

خواص دارو:مصفّى خون؛ رافع استرخاى معده؛ بر طرف کننده انواع زود انزالى.اجزاى دارو:هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله کابلى، بلیله، آمله (مکد ۲ واحد)؛ روغن بادام شیرین یا روغن گاو (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۳۰ واحد).شیوه ساخت دارو:آمله و بلیله و هلیله زرد را از هسته جدا کرده کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، ادامه

اطریفل گشنیزى‏

 خواص دارو:مقوّى فم معده؛ مانع تصاعد بخارات از معده و سایر اعضا به مغز و شقیقه؛ رافع سرگیجه و صداع مشارکت معدى.اجزاى دارو:هلیله سیاه، بلیله، آمله (مکد ۱ واحد)؛ هلیله زرد (۲ واحد)؛ تخم گشنیز (۵/ ۲ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۵ واحد)؛ روغن بادام (به قدر لازم).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوفته از الک مش ۸۰ رد ادامه

اطریفل گشنیزى قرنفلى‏

خواص دارو:نافع براى دوار و سدر و دوى و طنین؛ بر طرف کننده استرخاى فم معده و صداع مشارکتى؛ مانع تصاعد ابخره.اجزاى دارو:اطریفل گشنیزى (۵/ ۳۶ واحد)؛ قرنفل (۱ واحد)؛ روغن گاو (به قدر لازم).شیوه ساخت دارو:قرنفل را در روغن حیوانى تفت داده تا رنگ آن تغییر کند. بعد با اطریفل مخلوط کنند.زمان و مقدار ادامه

انفیه کُندُشى‏

خواص دارو:دافع صداع ریحى و بخارات از سر؛ دافع مواد آماده دفع با ایجاد نزله؛ باز کننده سده مصفات و خیشوم.اجزاى دارو:بنفشه و تخم گشنیز (مکد ۱ واحد)؛ کندش (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا را نرم ساییده از الک مش ۲۰۰ عبور داده و در ظرف شیشه‏اى در بسته نگهدارى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:یک روز، بعد از ظهر ادامه

ایارج فیقرا

خواص دارو:مسهل؛ نافع در پاکسازى بدن- به ویژه عصب‏ ها و مغز- از فضولات.اجزاى دارو:صبر (۱۲ واحد)؛ مصطکى، زعفران، سنبل الطیب، دارچین، اسارون، سلیخه، حب الغار، زراوند (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۵/ ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى ادامه

پمادB

 خواص دارو:نافع براى زخم ‏هاى کهنه، شقاق مقعد، و انواع بواسیر (اعم از خونى و عفونى).اجزاى دارو:روغن هسته زردآلو (۵ واحد)؛ موم پرک (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را تا دماى ۶۰- ۷۰ درجه حرارت داده با هم مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:مقدار ۲۵۰ میلى‏ گرم از پماد بدون ماساژ روى موضع مالیده شود.منبع: کتاب ادامه

پماد اگزما

خواص دارو:نافع براى اگزما، خارش، و شقاق.اجزاى دارو:قنبیل (۵ واحد)؛ مردارسنگ (۷ واحد)؛ اسرین (۱۰۰ واحد).شیوه ساخت دارو:قنبیل و مردارسنگ را نرم کوبیده از الک مش ۱۵۰ عبور داده و با اسرین مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ماساژ به محل مورد نظر مالیده شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب ادامه

پماد حکّه‏

خواص دارو:نافع براى خارش اعضا.اجزاى دارو:آب کرفس، سرکه (مکد ۱ واحد)؛ اسرین (به قدر نیاز).شیوه ساخت دارو:به آب کرفس و سرکه تا حد اشباع اسرین اضافه کرده و ۳۰ دقیقه هم بزنند تا کاملا مخلوط شود.زمان و مقدار مصرف‏:یک لایه از پماد را روى ناحیه خارش بمالند.ملاحظات مصرف‏:مالیدن این پماد روى زخم ‏ها ممنوع ادامه

پماد درد مفاصل‏

خواص دارو:نافع براى دردهاى مفصلى و استخوانى، درد عضلات دست و پا، و گرفتگى ماهیچه‏ ها.اجزاى دارو:روغن منداب (۴۰ واحد)؛ جوهر نعناع (۱ واحد)؛ موم (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا با هم مخلوط شوند.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ماساژ بر محل درد مالیده شود.ملاحظات مصرف‏:ممکن است در برخى افراد ایجاد حساسیت ادامه

پماد سرنجى (نارنجى)

 خواص دارو:نافع براى بواسیر و درد آن.اجزاى دارو:مقل (۲۰ واحد)؛ سرنج (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:مقل را در آب جوشانده و مایع را صاف کنند. سپس، سرنج را به آن اضافه کرده و در ظرف لعابى یا شیشه ‏اى نهاده در حمام ماریه‏[۱] بجوشانند تا قوام آید.زمان و مقدار مصرف‏:روى یک قطعه پارچه یا نایلون، به اندازه ۲۵۰ ادامه

پماد سفیداب (ضد جوش)

خواص دارو:ضد جوش و بثورات مفرطحه (سَرْپَهن)؛ باز کننده منافذ پوست.اجزاى دارو:کف دریا، سفیداب قلع، آب‏لیمو (مکد ۱ واحد)؛ اسرین (۱۰ واحد).شیوه ساخت دارو:کف دریا و سفیداب قلع را در آب‏لیمو کاملا حل کنند. سپس، از صافى عبور داده و با اسرین مخلوط کنند و به مدت یک ساعت متوالى هم بزنند.زمان و مقدار ادامه

پماد سوختگى‏

خواص دارو:نافع براى سوختگى‏ هاى سطحى و عمیق، سرمازدگى، و زخم ‏هاى کهنه و عفونى.اجزاى دارو:روغن کنجد (۵ واحد)؛ موم (۱ واحد)؛ سفیده تخم‏ مرغ (۵/ ۱ واحد)؛ سفیدآب قلع (به مقدارى که روغن کنجد را سفید کند).شیوه ساخت دارو:اول، روغن کنجد را حرارت داده و موم را داخل آن حل کنند. بعد، آن قدر سفیداب قلع داخل ادامه

پماد ضدّ خارش‏

خواص دارو:نافع براى خارش، کهیر، و بیمارى‏ هاى پوستى.اجزاى دارو:حنا، شاه‏تره، سنا (مکد ۱ واحد)؛ اسرین (۱۵ واحد)؛ سرکه (۱۵ واحد).شیوه ساخت دارو:حنا، شاه‏تره، و سنا را نیم‏کوب کرده ۱۲ ساعت در سرکه بخیسانند. سپس کمى آن را بجوشانند و تا گرم است صاف کرده و با اسرین مخلوط کنند و لااقل ۱ ساعت به هم ادامه

پماد ضدّ لک خاکسترى‏

خواص دارو:رافع کلف و لک‏ هاى تیره پوستى؛ سفیدکننده پوست.اجزاى دارو:جیوه اصلاح شده (۱ واحد)؛ مغز بادام تلخ (۲۰۰ واحد)؛ اسرین (۲۴۰ واحد).شیوه ساخت دارو:مغز بادام را در آب خیسانده و پوست آن را بگیرند. بعد از خشک شدن کامل، آن را نرم بسایند و با جیوه مخلوط کنند و یک ساعت متوالى به هم بزنند تا رنگ جیوه ادامه

پماد ضدّ لک سفید

خواص دارو:لایه بردارنده از پوست؛ نافع براى لک‏ هاى ناشى از اختلالات کبدى.اجزاى دارو:بوره ارمنى؛ عرق بهارنارنج (مکد ۱ واحد)؛ اسرین (۵۰ واحد).شیوه ساخت دارو:بوره را در عرق بهارنارنج حل کرده و اسرین را به آن اضافه کنند و به مدت یک ساعت متوالى هم بزنند تا پماد به دست آید.زمان و مقدار مصرف‏:شب‏ها، یک ادامه

پماد کافور

خواص دارو:نافع براى سوختگى ‏هاى سطح پوست.اجزاى دارو:روغن کنجد، روغن گاو (مکد ۲۰ واحد)؛ کافور (۳ واحد)؛ جوهر زنیان (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:کافور و جوهر زنیان را نرم ساییده و با روغن ‏ها مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:پس از شستشوى محل سوختگى این پماد را بدون ماساژ به موضع بمالند.ملاحظات مصرف‏:– از ادامه

پماد کوهان مقلى‏

خواص دارو:رافع شقاق لب و پستان و مقعد و آلت، و هر نوع ترک یا شقاق پوستى.اجزاى دارو:مقل، روغن کوهان شتر (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:مقل را در آبِ جوش خیسانده و حل کنند. سپس محلول را صاف کنند تا ناخالصى ‏هاى آن گرفته شود. مایع به دست آمده را در ظرف شیشه ای یا پلاستیکى و در فضاى باز قرار دهند تا بیشتر ادامه

پماد گوگرد (قیروطى گوگرد)

 خواص دارو:نافع براى تَرَک و خشکى پوست دست و پا.اجزاى دارو:روغن کنجد (۱۰ واحد)؛ گوگرد سفید ساییده (۱ واحد)؛ موم (۵/ ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:موم را در ظرف لعابى یا شیشه‏اى قرار داده به آرامى حرارت دهند تا روان شود. سپس گوگرد را در آن حل کرده و روغن کنجد را به آن اضافه کنند و ظرف حاوى دارو را در حمام ادامه

پماد مُنزِل‏

خواص دارو:رافع دیر انزالى در زنان.اجزاى دارو:بوره ارمنى، کافور (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده و بسیار به هم زنند تا زبرى اجزا در زیر دست احساس نشود.زمان و مقدار مصرف‏:با ماساژ ملایم به ناحیه کلیتوریس مالیده شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب ادامه

پودر اوجاع مفاصل سوداوى‏

خواص دارو:نافع در دردهاى مفاصل (از نوع سوداوى)، به ویژه کمر درد.اجزاى دارو:شیرین بیان، انیسون، تخم کرفس (مکد ۵ واحد)؛ بادیان، بادرنجبویه، تاجریزى، شاه‏تره، سورنجان (مکد ۷ واحد)؛ ریشه کبر، بسفایج (مکد ۳ واحد)؛ گلقند (به قدر نیاز).شیوه ساخت دارو:مفردات را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ عبور داده و در ظرف ادامه

پودر ترک اعتیاد

 خواص دارو:نافع براى ترک اعتیاد به افیون و رفع بى‏ خوابى.اجزاى دارو:پوست خشخاش، گل شقایق، اسطوخودوس، گل گندم، بهارنارنج شیرازى، تخم خشخاش (مکد ۲ واحد)؛ تخم گشنیز، چاى ورون (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا را نیم کوب کرده و با هم مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (شب‏ ها پیش از ادامه

پودر تقویت اعصاب‏

خواص دارو:نافع براى ضعف اعصاب، بى‏ حوصلگى، کج‏ خلقى، و افسردگى.اجزاى دارو:بابونه، اسطوخودوس، بهارنارنج، بادرنجبویه بزباش، گل اروانه (مکد ۱ واحد)؛ سنبل الطیب، گل شقایق (مکد ۲ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا نیم ‏کوب شوند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (هر ۸ یا ۱۲ ساعت یکبار)، یک قاشق غذاخورى از ادامه