طب سنتی و اسلامی - صفحه 2

امور طبیعی در کتاب قانونچه فی طب

امور طبیعیه ۷ تا هستند:۱ـ ارکان۲ـ امزجه۳ـ اخلاط۴ـ اعضاء۵- قوی۶ـ ارواح۷ـ افعالتعریف ارکان: «هی اجسام بسیطه و هی اجزاء اولیه لبدن الانسان و غیره التی لا یمکن ان تنقسم الی اجسام مختلفه الصور و الطبایع».اقسام ارکان: ارکان ۴ تا است که آتش و هوا و آب و خاک است.تعریف مزاج: مزاج عبارت است از حالتى که در ادامه

رایحه درمانی (Aromatherapy) چیست؟

آروماتراپی (Aromatherapy) یا “رایحه درمانی” چیست و از چه چیزی بدست می آید و طرق مصرف چیست؟ مبنای علم رایحه درمانی بر چه اساسی استوار است؟ ادامه