عسل سیاه دانه

مشخصات عسل محل تولید : شیراز - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 4 - وزن : 1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

60,000 تومان

58,000تومان

جزئیات کالا

پکیج 6 تایی تست عسل

مشخصات عسل سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - وزن : 250 گرم هر یک از ظرف ها - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

95,000 تومان

93,000تومان

جزئیات کالا

عسل پرتقال (نیم کیلو)

مشخصات عسل محل تولید : شمال - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : 500 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

24,000 تومان

جزئیات کالا

هاضوم

متفرقه وزن : 100 گرم

15,000 تومان

14,000تومان

جزئیات کالا

عسل آویشن

مشخصات عسل محل تولید : طالقان - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 3 - وزن : 1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

52,000 تومان

50,000تومان

جزئیات کالا

روغن آرگان

روغن طبی وزن خالص : 18 سی سی

22,000 تومان

جزئیات کالا

روغن کتان خالص

روغن طبی وزن خالص : 18 سی سی

5,000 تومان

جزئیات کالا

روغن بنفشه

روغن طبی وزن خالص : 15 سی سی

15,000 تومان

جزئیات کالا

روغن سیاه دانه خالص

روغن طبی وزن خالص : 50 سی سی

10,000 تومان

جزئیات کالا

عسل آویشن (نیم کیلو)

مشخصات عسل محل تولید : فردو - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 3 - وزن : 500 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

25,000 تومان

24,000تومان

جزئیات کالا

عسل گون زرد (ظرف شیشه ای)

مشخصات عسل سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : خالص بدون شیشه 2.1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

83,000 تومان

80,000تومان

جزئیات کالا

عسل سیاه دانه (ظرف شیشه ای)

مشخصات عسل محل تولید : شیراز - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 4 - وزن : عسل خالص بدون ظرف شیشه ای 1550 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

90,000 تومان

88,000تومان

جزئیات کالا

روغن شحم خالص

روغن طبی وزن خالص : 400 گرم

27,000 تومان

جزئیات کالا