عسل پرتقال (نیم کیلو)

مشخصات عسل محل تولید : شمال - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : 500 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

24,000 تومان

جزئیات کالا

پکیج 6 تایی تست عسل

مشخصات عسل سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - وزن : 250 گرم هر یک از ظرف ها - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

95,000 تومان

93,000تومان

جزئیات کالا

عسل سیاه دانه (ظرف شیشه ای)

مشخصات عسل محل تولید : شیراز - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 4 - وزن : عسل خالص بدون ظرف شیشه ای 1550 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

90,000 تومان

88,000تومان

جزئیات کالا

عسل مرکبات

مشخصات عسل محل تولید : شمال - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : 1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

48,000 تومان

46,000تومان

جزئیات کالا

عسل آویشن (نیم کیلو)

مشخصات عسل محل تولید : فردو - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 3 - وزن : 500 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

25,000 تومان

24,000تومان

جزئیات کالا

عسل آویشن

مشخصات عسل محل تولید : طالقان - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 3 - وزن : 1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

52,000 تومان

50,000تومان

جزئیات کالا

عسل کنار (نیم کیو)

مشخصات عسل سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : تابستانه - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : 500 گرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

24,000 تومان

23,000تومان

جزئیات کالا

عسل گون زرد (ظرف شیشه ای)

مشخصات عسل سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : خالص بدون شیشه 2.1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

83,000 تومان

80,000تومان

جزئیات کالا

عسل چند گیاه

مشخصات عسل محل تولید : شمال - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : معتدل - ساکارز : 4 - وزن : 1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

47,000 تومان

45,000تومان

جزئیات کالا

عسل سیاه دانه

مشخصات عسل محل تولید : شیراز - سال تولید : 1397 - نوع عسل از نظر فصل : بهاره - طبع : گرم - ساکارز : 4 - وزن : 1 کیلوگرم - زمان تحویل : در استان قم حداکثر 2 روز کاری و در شهرستان ها 5 روز کاری

60,000 تومان

58,000تومان

جزئیات کالا