اضطراب

سنبل الطیب

 سنبل الطیب یا علف گربه، با نام علمی(valerianaOfficinalis)، گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه آن به طور عمودی تا ارتفاع دو متر رشد می‌کند. علت نامگذاری این گیاه را با عنوان «علف گربه» این ‌گونه تشریح کرد: این گیاه دارویی دارای بوی مطبوعی است و گربه بوی این گیاه را از فاصله دور تشخیص داده و در اطراف ادامه

پودر و شربت وسواس‏

 خواص دارو:مفید براى افراد وسواسى؛ رافع اضطراب و دلشوره.اجزاى دارو:بسفایج، مغز حب القرطم، عنّاب (بدون هسته)، سپستان بى‏ هسته (مکد ۷ واحد)؛ اسطوخودوس، گل بابونه، گل گندم، افتیمون، سورنجان (مکد ۴ واحد)؛ آب (۴۸ واحد).شیوه ساخت دارو:براى پودر: اجزا را نیم ‏کوب کرده در ظرف در بسته نکهدارى کنند.براى ادامه

شربت وجى (سکنجبین وجى)

 خواص دارو:مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و بیمارى‏ هاى اعصاب ناشى از رطوبت دماغ.اجزاى دارو:سکنجبین ساده یا سکنجبین عنصلى (۵۰ واحد)؛ ریشه وج (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:وج را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و به سکنجبین اضافه نمایند.طریقه مصرف‏:نیم ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق ادامه

کپسول زرنباد (نرکچول گاوزبان)

خواص دارو:رافع اضطراب و تپش قلب؛ دافع مواد از طریق پوست.اجزاى دارو:نر کچول، گل گاوزبان (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ ساعت، یک عدد کپسول با آب عسل میل شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ادامه

کپسول/ شربت مفرّح

خواص دارو:مفرّح و منوّم؛ رافع سودا؛ نافع براى تپش قلب، اختلاج قلب، گرفتگى عروق قلب، سوء مزاج سوداوى قلب، درد قفسه سینه، توحّش، مالیخولیا، اضطراب، و هزال سوداوى.اجزاى دارو:گل گاوزبان (۳/ ۲ واحد)؛ گل بنفشه (۰۴/ ۱ واحد)؛ بادرنجبویه، هلیله سیاه، افتیمون، بسفایج، اسطوخودوس (مکد ۷/ ۰ واحد)؛ شکر سرخ (۲۰ ادامه