شقاق

پمادB

 خواص دارو:نافع براى زخم ‏هاى کهنه، شقاق مقعد، و انواع بواسیر (اعم از خونى و عفونى).اجزاى دارو:روغن هسته زردآلو (۵ واحد)؛ موم پرک (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را تا دماى ۶۰- ۷۰ درجه حرارت داده با هم مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:مقدار ۲۵۰ میلى‏ گرم از پماد بدون ماساژ روى موضع مالیده شود.منبع: کتاب ادامه

پماد اگزما

خواص دارو:نافع براى اگزما، خارش، و شقاق.اجزاى دارو:قنبیل (۵ واحد)؛ مردارسنگ (۷ واحد)؛ اسرین (۱۰۰ واحد).شیوه ساخت دارو:قنبیل و مردارسنگ را نرم کوبیده از الک مش ۱۵۰ عبور داده و با اسرین مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ماساژ به محل مورد نظر مالیده شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب ادامه

پماد کوهان مقلى‏

خواص دارو:رافع شقاق لب و پستان و مقعد و آلت، و هر نوع ترک یا شقاق پوستى.اجزاى دارو:مقل، روغن کوهان شتر (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:مقل را در آبِ جوش خیسانده و حل کنند. سپس محلول را صاف کنند تا ناخالصى ‏هاى آن گرفته شود. مایع به دست آمده را در ظرف شیشه ای یا پلاستیکى و در فضاى باز قرار دهند تا بیشتر ادامه

پودر شقاق‏

خواص دارو:نافع براى تَرک و خشکى پوست دست و پا.اجزاى دارو:گوگرد (سه واحد)؛ زاج، نمک اندرانى، کافور (مکد ۲ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ عبور دهند و در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:روزى یکبار، ۴۰ گرم از پودر را در یک لیوان آبِ گرم حل کرده و دست یا پا را به مدت ۱۰ ادامه

کپسول بواسیر (حب مُقْل)

خواص دارو:رافع یبوست سوداوى‏ مزاجان؛ نافع در بواسیرهاى یبوستى و شقاق همراه یبوست.اجزاى دارو:هلیله زرد، هلیله سیاه، صبر، گل سرخ، مصطکى، مقل ازرق (مکد ۱ واحد)؛ آب تره‏سبزى (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:بجز مقل، سایر اجزا را ساییده و از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مقل را ریزه کرده ۱۲ ساعت در آب تره‏سبزى بخیسانند ادامه

مرهم شقاق

خواص دارو:نافع براى ترک دست و پا.اجزاى دارو:روغن کنجد (۱۰ واحد)؛ گوگرد سفید (۱ واحد)؛ موم (۵/ ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:موم را حرارت دهند تا ذوب شود و گوگرد را در آن حل کنند. روغن کنجد را به آن اضافه نمایند و مقدارى حرارت دهند تا گوگرد کاملا حل شود. بعد بگذارند تا محلول سرد شود.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ادامه