صرع

حب/ کپسول صرع مرکّب‏

خواص دارو:نافع در صرع دماغى و تشنج؛ رافع رطوبات لزج از دماغ.اجزاى دارو:سکنجبین عنصلى (۲ واحد)؛ عاقرقرحا، اسطوخودوس، بسفایج، افتیمون (مکد ۱ واحد)؛ مویز منقّى (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با مویز منقّى و سنکجبین عنصلى بسرشند تا خمیر شود. این دارو را به صورت حب یا ادامه

شربت حرمل

خواص دارو:رافع ضیق النّفس، ربو، عسر النّفس ناشى از تنگى ریه و قصبه ریه، و صرع.اجزاى دارو:شیره انگور (۱۰ واحد)؛ تخم اسفند (۱ واحد)؛ آب (۲۰ واحد).شیوه ساخت دارو:تخم اسفند را نیم ‏کوب کرده یک شبانه ‏روز در آب بخیسانند. سپس، با حرارت ملایم بجوشانند تا نیمى از آب تبخیر شود. آن‏گاه شیره را بدان افزوده و ادامه

شربت صدرى (سکنجبین عنصلى)

خواص دارو:مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن؛ رافع سدد کبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغرکننده؛ نافع براى ضیق النّفس، صرع، نفث الدم ریوى، سوء القنیه، و استسقاى نوع سرد.اجزاى دارو:پیاز عنصل (۱ واحد)؛ سرکه (۱۸ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۸ واحد).شیوه ساخت دارو:پیاز عنصل را پس از تمیز کردن با کارد چوبى ادامه

شربت محلّل (سکنجبین عنصلى مرکب)

خواص دارو:مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن (قوى‏تر از عنصلى ساده)؛ رافع سدد کبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغرکننده؛ نافع براى ضیق النّفس، صرع، نفث الدم ریوى، سوء القنیه، و استسقاى نوع سرد.اجزاى دارو:سکنجبین عنصلى (۲۰ واحد)؛ پودر محلّل (۱ واحد)شیوه ساخت دارو:سکنجبین عنصلى را با پودر محلّل ادامه

کپسول/ حبّ صرع ساده‏

خواص دارو:نافع براى تشنّج، صرع، و غلظت مواد بلغمى در سر.اجزاى دارو:عاقرقرحا، عود الصلیب، برگ نارنج (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده و در کپسول کنند.زمان و مقدار مصرف‏:نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک تا دو عدد کپسول میل شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده ادامه

📽 صرع و درمان آن 📽

صرع، انواع آن، بایدها و نبایدها✅ صرع در طب سنتی به دو نوع سرد و گرم تقسیم می‌شود.✅ در حملات ، همراه غش، چهره قرمز و گلگون و در حملات صرع سرد، چهره سفید و حالت بی‌حالی و ضعف همراه با غش اتفاق می‌افتد.✅ اکثر صرع‌ها در کشور ما و در اکثر کشورها، صرع سرد است.✅ درمان نوع سرد، خوراک عمومی گرمی‌ها، عسل، ادامه

عسل آویشن (نیم کیلو)

عسل آویشن به عسلی گفته می شود که بخش عمده شهد مورد استفاده آن از گیاه آویشن باشد. گاهی اوقات اگر یک گونه گل تامین کننده ۵۰ درصد یا بیشتر از منابع شهد یک عسل باشد آن عسل را به نام آن گل خاص می نامند، البته در بعضی اوقات تا ۸۵ درصد شهد را نیز امکان دارد یک گیاه تامین کرده باشد اما درصدهای بالاتر از ادامه

عسل آویشن

عسل آویشن به عسلی گفته می شود که بخش عمده شهد مورد استفاده آن از گیاه آویشن باشد. گاهی اوقات اگر یک گونه گل تامین کننده ۵۰ درصد یا بیشتر از منابع شهد یک عسل باشد آن عسل را به نام آن گل خاص می نامند، البته در بعضی اوقات تا ۸۵ درصد شهد را نیز امکان دارد یک گیاه تامین کرده باشد اما درصدهای بالاتر از ادامه