کشمش

کشمش کابلی

کشمش کابلی یا کولی یا چکمدانه عبارت است ازمیوه هایی خشک به رنگ سبز تیره که بعداز خشک شدن برنگ قهوه ای تیره در می آید که دارای یک دانه و سطح چروکیده و متعلق به گیاه انگلی شیرینک که به عنوان درمان کمردرد بهبود سریع ترک های جزئی استخوان و همچنین بعنوان مسهل و برطرف کننده موهای سطحی پوست مورد استفاده ادامه

خواص کشمش و مویز

✅ در روایات مویز و کشمش هم بعنوان غذا امده (به همین خاطر به کشمش زکات تعلق میگیرد) هم درمان بیماریها و آنهم بیشتر درمان بیماریهای عصبی و روانیامام صادق می فرماید:* اعصاب را تقویت می کند* خستگی را برطرف می کند ،* نفس را خوش میکند(احساس خوب و خوشحالی به انسان میدهد)* مره را برطرف می کند* بلغم را از ادامه